TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayiniz.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player
özgür üniversite nerede

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 17 / 1

 1. 01

  Porselen safra kesesi

  Muhammet Yener AKPINAR, Mustafa KAPLAN, Hale GÖKCAN, Vedat ERKAN, Ertuğrul KAYAÇETİN

 2. 02

  Konya il merkezinde gastroözofageal reflü hastalığı prevalansı

  Özlem ÖZER ÇAKIR, Ahmet ÇİZMECİOĞLU , Murat BIYIK, Sami ÇİFÇİ , Hüseyin ATASEVEN , Hakkı POLAT, Ali DEMİR

 3. 03

  Çölyak hastalığında Helicobacter pylori prevalansının değerlendirilmesi

  Evrim KAHRAMANOĞLU AKSOY, Ferdane SAPMAZ, Muhammet Yener AKPINAR, Metin UZMAN Zeynep GÖKTAŞ2

 4. 04

  Gaitada gizli kan testi pozitifliği nedeni ile kolonoskopi yapılan hastaların kolonoskopik ve patolojik sonuçlarının değerlendirilmesi

  Özlem Gül UTKU, Bilal ERGÜL, Dilek OĞUZ

 5. 05

  Özofagustan rektuma gastrointestinal lipomların çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları

  Berat ACU

 6. 06

  Kronik hepatit C hastalarında antiviral tedavi ile serum sitokeratin-18 düzeylerinin değişimi

  Altay KANDEMİR, Mustafa ÇELİK, Belkis ÜNSAL

 7. 07

  Hepatektomi öncesi transhepatik endovasküler portal ven embolizasyonu

  Çetin Murat ALTAY, Osman Melih TOPCUOĞLU , Ayhan ALPAR, Murat Bülent KÜÇÜKAY, Fahrettin KÜÇÜKAY, Tuncer TEMEL

 8. 08

  Jejunal duvar kalınlaşmasının nadir bir nedeni: Primer seröz papiller peritoneal karsinoma

  Banu Demet COŞKUN , Eylem SEVİNÇ

 9. 09

  Alerjik rinitli bir olguda eozinofilik özofajit

  Fatma DÜŞÜNÜR GÜNSEN , Serhat BOR, Murat SEZAK, Aytül Zerrin SİNTgv