TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 2

Sayfa : 53

Makale PDF

Özgün Görüntüler
Koledokoduodenostomi darlığına stent yerleştirilmesi: 1 yıl sonra...

Erkan PARLAK, Bahattin ÇİÇEK, Şemnur BÜYÜKAŞIK, Aydın Şeref KÖKSAL, Mehmet DURSUN, Burhan ŞAHİN

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara