TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 2

Sayfa : 79-82

Makale PDF

Kronik hepatit B ve kronik hepatit C’li hastaların eşlerinde HBsAg ve anti-HCV seroprevalansı HBsAg and anti-HCV seroprevalence in spouses of patients with chronic hepatitis B and chronic hepatitis C

Necati YENİCE1, Muammer CANSIZ1, Nursen ARICAN1, Yasemin GÖKTEN1, Celale DURGUT1, Sembol TÜRKMEN2

SSK Okmeydanı Eğitim ve Hastanesi, III. İç Hastalıkları Kliniği1, Biyokimya Labaratuvarı2, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Kronik hepatit B ve C, kronik hepatit B’li ve C’li hasta eşleri, hepatit B ve C’de cinsel yolla bulaşım

Keywords : Chronic hepatitis B, chronic hepatitis C, spouse, sexual transmission


ÖZET

Giriş ve amaç: Bu çalışmanın amacı kronik hepatit B ve C’de cinsel yolla bulaşımın araştırılmasıdır. Gereç ve yöntem: Çalışmamıza kronik hepatit B ve hepatit C nedeniyle takip edilen hastalar ve eşleri alındı. Eşlerde HBsAg ve anti-HCV bakıldı. Bulgular: Kronik hepatit B hastaları nın eşlerinde HBsAg prevalansı %14.4 bulundu. HBsAg (+) ve HBsAg (-) eşler arasında; yaş, cinsiyet, evlilik süresi, transfüzyon ve cerrahi girişim öyküsü yönünden anlamlı farklılık bulunmadı. Kronik hepatit C hastalarının eşlerinde anti-HCV seroprevalansı %5.5 bulundu. Anti- HCV (+) ve anti-HCV (-) eşler arasında; yaş, cinsiyet, evlilik süresi, transfüzyon ve cerrahi girişim öyküsü yönünden anlamlı farklılık bulunmadı. Kronik hepatit B ve C partner grupları arasında; yaş, cinsiyet, evlilik süresi ve seroprevalans yönünden anlamlı farklılık saptanırken, transfüzyon ve cerrahi girişim öyküsü yönünden anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç: Bu bulgular kronik hepatit B’li hastalardan partnerlerine cinsel yolla bulaştırıcılık riskinin yüksek olduğunu, eşlerinin mutlaka bağı şıklanması ve güvenli cinsel pratikler önerilmesi gerektiğini, aksine kronik hepatit C’li hastalardan partnerlerine cinsel yolla bulaştırıcılık riskinin düşük olduğunu ve multipl cinsel partneri olanlar dışında cinsel pratiklerinde bir değişiklik gerekmeyebileceğini düşündürmektedir.


ABSTRACT

Background and aims: This study was designed to evaluate the characteristics of sexual transmission of chronic hepatitis B and C in spouses of patients with chronic hepatitis B and C. Materials and methods: This study included patients with chronic hepatitis B and C, and their spouses. HBsAg and anti-HCV tests were carried out in spouses. Results: The prevalence of HBsAg in spouses of patients with chronic hepatitis B was 14.4%. There were no significant differences between HBsAg (+) and HBsAg (-) spouses with regard to mean age, gender, duration of marriage, previous transfusion, and history of surgical intervention. The prevalence of anti-HCV in spouses of patients with chronic hepatitis C was 5.5%. There were no significant differences between anti-HCV (+) and anti-HCV (-) spouses with regard to mean age, gender, duration of marriage, previous transfusion, and history of surgical interventions. Significant differences between partner groups with chronic hepatitis B and C with respect to age, gender, duration of marriage and seroprevalence rates were noted, while there were no differences in terms of previous transfusions or history of surgical interventions. Conclusion: Our findings suggest that there is a high risk of sexual transmission for spouses of patients with chronic hepatitis B, necessitating safe sexual practices and immunization. The risk of transmission for spouses of patients with chronic hepatitis C appears to be low and thus, unless the patient has multiple sexual partners, a change in sexual practices is deemed unnecessary.