TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 2

Sayfa : 98-101

Makale PDF

İntestinal lenfanjiektazi ve fonksiyonel duodenal lenfanjiektazi (Bir vaka nedeniyle) Intestinal lymphangiectasia and functional duodenal lymphangiectasia (Case report)

Yaşar NAZLIGÜL1, Arzu ENSARİ2, Ali ÖZDEN1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Anabilim Dalı2, Ankara

Anahtar Kelimeler : Lenfanjiektazi, duodenum, fonksiyonel

Keywords : Lymphangiectasia, duodenum, functional


ÖZET

Üst gastrointestinal endoskopisi ve duodenum mukozasından alınan biyopsi örneklerinin histopatolojik incelemesi intestinal lenfanjiektazi ile uyumlu 42 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Ancak intestinal lenfanjiektazinin klinik ve biyokimyasal özelliklerini taşımıyordu. Fonksiyonel duodenal lenfanjiektazi olarak kabul edildi.


ABSTRACT

A case of a 42-year-old woman is presented, in whom the endoscopic and histological findings of intestinal lymphangiectasia were noted, despite absence of clinical and biochemical features of this entity. Diagnosis was functional duodenal lymphangiectasia.