TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 2

Sayfa : 102-105

Makale PDF

Pankreasın solid psödopapiller tümörü: Düşük malign potansiyelli karsinoma (2 Olgu) Solid pseudupapillary tumor of pancreas: Low-grade carcinoma (2 Cases)

Yasin PEKER1, Fatma TATAR 1, Neşe EKİNCİ2

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği1, Patoloji Laboratuvarı2, İzmir

Anahtar Kelimeler : Solid psödopapiller tümör, pankreas

Keywords : Solid pseudopapillary tumor, pancreas


ÖZET

Pankreasın solid psödopapiller tümörü, oldukça nadir görülen düşük malign potansiyelli kistik neoplazidir. Kadınlarda ve 25-35 yaşlarında daha sık görülen bu tümörün tedavisi cerrahidir. Kliniğimizde tedavi ettiğimiz iki olgunun bilgileri eşliğinde kistik lezyonlarda benign/malign ayrımının önemini ve cerrahi tedavinin şart olduğunu vurgulamayı amaçladık.


ABSTRACT

Solid pseudopapillary tumor of the pancreas is an uncommon low-grade cystic neoplasm. Surgery is the treatment of choice in this neoplasm, which is more common in women aged 25-35 years. We aimed to emphasize the importance of the differential diagnosis of benign/malignant cystic lesions and of immediate surgery.