TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 2

Sayfa : 110-112

Makale PDF

Karın ağrılarının nadir sebeplerinden birisi: Chiliaditi sendromu, 2 olgu sunumu One of the rare reasons of abdominal pain: Chiliaditi syndrome, report of two cases

Ertuğrul KAYAÇETİN1, Mehmet GÖK2 Hayri KARAASLAN1

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı2, Konya

Anahtar Kelimeler : Chiliaditi sendromu, karın ağrısı

Keywords : Chilaiditi’s syndrome, abdominal pain


ÖZET

Tomografi ve akciğer grafisi ile teşhis edilen Chiliaditi sendromlu iki hastayı sunduk. Hastalardan her ikisi de karın ağrısından şikayet ediyordu ve semptomları konservatif tedavi ile düzeldi.


ABSTRACT

We describe two patients with hepatodiaphragmatic interposition of the colon (Chilaiditi’s syndrome), diagnosed by CT and chest roentgenograms. Both patients complained of abdominal pain, and symptoms disappeared with conservative management.