TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 2

Sayfa : 113-116

Makale PDF

Akut pankreatit ve trombotik trombositopenik purpura birlikteliği: Vaka sunumu Acute pancreatitis and thrombotic thrombocytopenic purpura: Case report

Filiz AKYÜZ1, Ümit AKYÜZ2, Sadakat ÖZDİL3, Sinan KILIÇ1, Şebnem KALAYCI1, Tanju ATAMER4, Güngör BOZTAŞ3

International Hospital, Gastroenteroloji Bölümü1, İstanbul
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü2, İstanbul
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı3, Hematoloji Bilim Dalı4, İstanbul


Anahtar Kelimeler : Trombotik trombositopenik purpura, akut pankreatit

Keywords : Thrombotic thrombocytopenic purpura, acute pancreatitis


ÖZET

Trombotik trombositopenik purpura nadir görülen bir hastalıkdır. Literatürde, trombotik trombositopenik purpura’nın komplikasyonu olarak akut pankreatit bildirilmiştir. Bu yazıda, karın ağrısı ile acil polikliniğe başvuran, klinik, radyolojik ve biyokimyasal bulgular ile akut pankreatit tanısı alan ve takip sırasında nörolojik bulguların eklenmesi ile trombotik trombositopenik purpura tanısı konulan bir hasta sunuldu. Destek tedavi ve plazmaferez ile klinik semptomlar ve trombotik trombositopenik purpura düzeldi.


ABSTRACT

Thrombotic thrombocytopenic purpura is a very rare disease. In the literature, pancreatitis has been reported as a complication of thrombotic thrombocytopenic purpura. We describe a patient who admitted to emergency service complaining of abdominal pain and diagnosed with thrombotic thrombocytopenic purpura by additional neurological symptoms during the follow-up period. He was diagnosed as thrombotic thrombocytopenic purpura and acute pancreatitis with clinical, radiological and laboratory findings. Supportive therapy and plasmapheresis resulted in clinical improvement and resolution of thrombotic thrombocytopenic purpura.