TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 3

Sayfa : 121-122

Makale PDF

Özgün Görüntüler (Olgu sunumu)
Septalı özofagus divertikülü

Can DOLAPÇIOĞLU, Reşat DABAK, Semra AKTAŞ KALAYCI, Oya UYGUR BAYRAMİÇLİ

Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul