TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 1 / 1

Sayfa : 60-62

Makale PDF

Primer epiploik apendagitis: Bilgisayarlı tomografi bulguları Primary epiploic appendagitis: computerized tomography findings

Kıvılcım YAVUZ1, Çetin ATASOY1, Serdar AKYAR1, Ayhan KUZU2

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı1, Genel Cerrahi Anabilim Dalı2, Ankara

Anahtar Kelimeler : Primer epiploik apendagitis, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi.

Keywords : Primary epiploic appendagitis, ultrasonograph, computerized tomogrophy.


ÖZET

Primer epiploik apendagitis kolonik epiploik apendikslerin torsiyon ya da spontan venöz tromboz sonucu iskemi ya da inflamasyonu ile karakterize nadir bir hastalıktır. Nadir olması ve nonspesifik belirtileri nedeni ile primer epiploik apendagitisin klinik tanısı zordur ve hastaların çoğu divertikülit, apandisit ya da kolesistit gibi yanlış tanılar alır. Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi incelemeleri güvenilir tanı sağlayarak kolonoskopi gibi invaziv prosedürleri ve gereksiz cerrahiyi önler. Bu bildiride primer epiploik apendagitisli 59 yaşında kadın olgu sunulmakta ve bu antitenin literatüre uygun olarak patognomonik bilgisayarlı tomografi bulguları tartışılmaktadır.


ABSTRACT

Primary epiploic appendagitis is a rare inflammatory disease caused by either torsion or spontaneous venous thrombosis of colonic epiploic appendices, with subsequent infarction and inflammation. Because of its rarity and nonspecific presentation, the clinical diagnosis is difficult and most patients are misdiagnosed as diverticulitis, appendicitis, or cholecystitis. Ultrasonography and computed tomography allow a reliable diagnosis and render invasive procedures such as colonoscopy and surgery unnecessary. We report the case of a 59 year old woman with primary epiploic appendagitis and discuss the pathognomonic computerized tomography findings of this entity in the light of the literature.