TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 3

Sayfa : 123-124

Makale PDF

Özgün Görüntüler (Olgu sunumu)
Lipid depo hastalığı (Tangier hastalığı)

Hülya ÇETİNKAYA1, Mehmet BEKTAŞ1, Berna SAVAŞ2, Ali TÜZÜN1, Arzu ENSARİ2, Esra ERDEN2, Belgin CAN3, İrfan SOYKAN1, Ali ÖZDEN1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Anabilim Dalı2, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı3, Ankara