TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 3

Sayfa : 144-146

Makale PDF

Pankreas psödökisti pankreas kanseri tanısında gecikmeye neden olur mu? Olgu sunumu Does pancreatic pseudocyst cause a delay in the diagnosis of pancreatic neoplasm? Case report

Behlül BAYDAR, Necdet ÖZÇAY, Can KEÇE, Fuat ATALAY

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler : Pankreas psödökisti, pankreas neoplazisi

Keywords : Pancretic pseudocyst, pancreatic neoplasm


ÖZET

Pankreas kistik neoplazileri nadir rastlanır ve görüntüleme yöntemleriyle psödökist olarak yanlış tanımlanabilirler. Pankreasın diğer kistik lezyonları na benzerlikleri nedeniyle ameliyat öncesi tanımlanmaları zordur. Ancak, endoskopik ultrasonografi pankreatik kistik lezyonların ayırıcı tanısında önemli bir görüntüleme metodudur. Bazen kistik kitlenin tüm değerlendirmelerine rağmen pankreas kistinin ayırıcı tanısı yapılamaz. Ameliyat öncesinde doğru tanıyı yapmak ve uygun tedaviyi sağlamak için pankreas neoplazilerini de düşünmemiz gerekir. Bu tür pankreatik psödökistler, pankreas neoplazilerinin tanı ve tedavisinde gecikmeye neden olabilir. Biz, ameliyat öncesinde pankreas psödökisti olarak tanımlanmı ş, ancak ameliyatında pankreas kistadenokarsinomu bulunan olguyu sunduk.


ABSTRACT

Cystic neoplasms of the pancreas are rare and may be mistaken for pseudocysts by imaging studies. The preoperative diagnosis is difficult due to similarity to other cystic lesions of pancreas. However, endoscopic ultrasonography is a usefull complimentary imaging method for differentiation of a pancreatic cystic lesion. Occasionally, despite a complete evaluation of a cystic mass, the differential diagnose of a pancreatic cyst may not be determinated. In order to make a correct diagnosis before proceeding with the operation and to provide proper treatment, we also need to think of pancreatic neoplasms. Such pancreatic pseudocysts may cause a delay in the diagnose and treatment of a pancreatic neoplasm. We report a new case of cystadenocarcinoma of pancreas diagnosed in the operation, misinterpreted as pancreatic pseudocyst preoperatively.