TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 3

Sayfa : 147-149

Makale PDF

Safra kesesi duvarında kistik heterotopik gastrik mukoza: Bir olgu sunumu* Cystic mass with heterotopic gastric mucosa next to gallbladder: A case report

Taner YİĞİT1, Bülent GÜLEÇ1, Cengizhan YİĞİTLER1, Müjdat BALKAN1, Mehmet ERYILMAZ2, Köksal ÖNER1

GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalı1, Ankara
Mevki Askeri Hastanesi Genel Cerrahi Servisi2, İzmir

Anahtar Kelimeler : Heterotopik doku, gastrik mukoza, safra kesesi, kistik kitle

Keywords : Heterotopic tissue, gastric mucosa, gallbladder, cystic mass


ÖZET

Safra kesesinde kistik heterotopik gastrik mukoza seyrek görülür. Heterotopik gastrik mukoza ana safra yollarına bası ile tıkanma sarılığına yol açabileceği için tıkanma sarılığının nedenleri arasında heterotopik gastrik mukoza unutulmaması gereken patolojik bir durumdur. Malignite potansiyeli nedeniyle şüphelenilen vakalarda cerrahi tedavi uygulanmalı- dır. Olgu sunumumuzda safra kesesi duvarında lokalize, kistik yapıda, iç duvarı heterotopik gastrik mukoza ile döşeli kitle lezyonu saptadığımız hastanın verileri sunulmuştur.


ABSTRACT

Presence of heterotopic gastric mucosa in the gallbladder is a rare condition. By compressing the common bile duct, heterotopic tissue may cause obstructive jaundice. In this respect gastric heterotopia should be considered in differential diagnosis of unexplained biliary disorders. Because of malign potential of heterotopic tissue, surgical treatment should be performed if suspected. In this case report we presented a patient diagnosed a scystic mass with heterotopic gastric mucosa at the inner surface and localized on the gall bladder wall.