TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 3

Sayfa : 150-151

Makale PDF

Bulbusta büyük adenom: Olgu sunumu Large adenom on bulbus: A case report

Zafer BUYRAÇ1, Gazi YÖRÜK1, Kadir AKSÖZ1, Neşe EKİNCİ2, Serdal DEMİR1, Önder ÇOLAKOĞLU1, Belkıs ÜNSAL1

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü1, Patoloji Bölümü2, İzmir

Anahtar Kelimeler : Duodenal adenoma, polipektomi

Keywords : Duodenal adenoma, polypectomy


ÖZET

Gastrointestinal sistem tümörleri arasında ince barsak tümörlerine seyrek rastlanır. Duodenum tümörlerinden ampulla çevresi yerleşimliler daha yüksek, bulbus yerleşimli olanlar da oldukça düşük bir insidense sahiptir. Gerek bulbus ve gerekse 2. kısım yerleşimli tümörlerde, endoskopik tedavi yöntemleri giderek önem kazanmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinden en sık uygulananlar snare polipektomi ve saline ile endoskopik mukozal rezeksiyondur. Bu yazımızda kliniğimizde rastladığımız bulbus yerleşimli büyük bir adenomanın endoskopik tedavisini bildiriyoruz.


ABSTRACT

Small bowel tumors are seldom defined among gastrointestinal tumors. Duodenal tumors which are located around the ampulla have a higher incidence than those located in the bulb. Endoscopic thereapeutic measures have gained importance in the management of bulb and second portion tumors. Snare polypectomy and endoscopic mucosal resection are the methods of choice. In this article we are reporting a case with a large adenoma in the bulb which was successfully treated by endoscopic therapy.