TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 3

Sayfa : 155-158

Makale PDF

Sarı tırnak sendromu ile seyreden ülseratif kolit olgusu* Yellow nail syndrome associated ulcerative colitis

Cem ŞAHAN1, Emre AKSAKAL2

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Kardiyoloji Bilim Dalı2, Samsun

Anahtar Kelimeler : Sarı tırnak sendromu, ülseratif kolit, plevral efüzyon

Keywords : Yellow nail syndrome, ulcerative colitis, pleural effusion


ÖZET

Sarı tırnak sendromu primer lenfödem, tekrarlayan plevral efüzyon ve tırnaklarda sarı renk değişikliği ile karakterizedir. Genellikle sarı tırnak sendromunun lenfatik damarların anatomik ve/veya fonksiyonel anormallikleri sonucu oluştuğuna inanılır. Literatürde yaklaşık 100 olgu sunulmuştur, fakat ülseratif kolit ile birlikteliğine rastlanmamıştır. Bu olgu sunumunda sarı tırnak sendromu ile seyreden ülseratif kolit olgusunu sunuyoruz


ABSTRACT

Yellow nail syndrome is characterized by primary lymphoedama, reccurrent pleural effusion and yellow nail discoloration of the nails. It is commonly believed that yellow nail syndrome is due to an anatomical/functional abnormality of the lymphatic vessels. About 100 cases of yellow nail syndrome have been described in the literature but it has never been associated with ulcerative colitis. We report one patient wih yellow nail syndrome in whom ulcerative colitis was observed.