TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 3

Sayfa : 159-161

Makale PDF

Bulantı ve kusmayla başvuran bir addison olgusu A case of addison’s disease presented with nausea and vomiting

Cengiz BÖLÜKBAŞ1, F. Füsun BÖLÜKBAŞ1, Suzan TABUR2, Mehmet ASLAN2, Ahmet Ö. KÖYLÜ2, Tevfik SABUNCU3

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2, Endokrinoloji Bilim Dalı3, Şanlıurfa

Anahtar Kelimeler : Addison hastalığı, bulantı, kusma, gastrointestinal sistem

Keywords : Addison’s disease, nausea, vomiting, gastrointestinal system


ÖZET

Nadir görülen Addison hastalığı, sıklıkla nonspesifik semptomlar ile seyreder. Bir yıldır bulantı, halsizlik, son 3 aydır da bulantıya eşlik eden, gıda alımı ile ilişkisiz kusma ve kilo kaybı ile başvuran ve Addison hastalı ğı tanısı alan 58 yaşında kadın olgu sunulmuştur. Tanı gecikmesi veya yetersizliğinde yüksek morbidite ve mortaliteye sebep olan bu nedenle yüksek klinik şüphe gerektiren Addison hastalığı bulantı ve kusma yakı nmaları ile başvuran olgularda sebepler arasında akla gelmelidir.


ABSTRACT

Addison’s disease usually progresses with non-specific symptoms. We reported a 58 year old woman with Addison’s disease, presented with one year history of nausea, fatigue and vomiting unrelated to food intake, and weight loss for last 3 months. In Addison’s disease, morbidity and mortality usually are due to failure or delay in making the diagnosis. Thus, diagnosing Addison’s disease requires a high degree of clinical suspicion in the differential diagnosis of nausea and vomiting.