TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 / 3

Sayfa : 162-165

Makale PDF

Crohn hastalığı, psöriasis ve çomak parmaklı bir olgu sunumu Case report of crohn’s disease, psoriasis and clubbing

Cem ŞAHAN

SSK Samsun Bölge Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Samsun

Anahtar Kelimeler : Crohn hastal›ğ›, psöriaisis, aft, clubbing

Keywords : Crohn’s disease, psoriasis, aftous ulcer, clubbing


ÖZET

Kutanöz manifestasyonlar inflamatuvar barsak hastalıkları seyrinde yaygı n olarak görülür. Bir çalışmada %34 gibi yüksek bir insidans değeri rapor edilmiştir. Crohn hastalığında psöriasis sıklığı genel popülasyonla karşılaştırıldığında artmıştır. Ağrısız bir fenomen olan clubbing Crohn hastalığında ülseratif kolitten daha yaygındır.


ABSTRACT

Cutaneous manifestations are common in inflammatory bowel disease. In one study, the incidence was reported to be as high as 34%. The frequency of psoriasis is increased in Crohn’s disease patients as compared to that of the general population. Clubbing is a painless phenomonon that occurs more commonly with Crohn’s disease than ulcerative colitis.