TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 1

Sayfa : 1-2

Makale PDF

Özgün Görüntüler
Wilson sirozlu bir hastada gastrik outlet stenoz: Çinko toksisitesi? Gastric outlet stenosis in a patient with Wilson Cirrhosis: Zinc toxicity

Şerif YILMAZ, Mehmet DURSUN, Kadim BAYAN

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Diyarbakır