TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 1

Sayfa : 51-53

Makale PDF

Mezenterik kist: Karında şişkinliğin nadir nedeni A rare cause of abdominal swelling: Mesenteric cyst

Ersan ÖZASLAN1, Burçak KAYHAN1, Tankut KÖSEOĞLU1, Diğdem ÖZER2

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, Ankara
Güven Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara

Anahtar Kelimeler : Karın şişkinliği, mezenterik kist

Keywords : Abdominal swelling, mesenteric cyst


ÖZET

Mezenterik kist, abdominal tümörlerin nadir nedenlerinden biridir. Karakteristik klinik ve radyolojik bulgularının olmaması nedeniyle tanısı oldukça zordur. Genellikle karında şişkinlik, karın ağrısı veya karında kitle ile kendini gösterir. Olguların %3’ünden azında maligndir. Assit ayırıcı tanısında mutlaka akılda tutulmalıdır. Tedavisi cerrahi girişimdir. Burada, başarılı cerrahi eksizyon ile tedavi edilmiş iki mezenterik kist olgusu sunulmaktadır.


ABSTRACT

Mesenteric cyst is one of the rarest abdominal tumors. The lack of characteristic clinical features and radiological signs may present great diagnostic difficulties. The cyst may present with diffuse abdominal swelling, abdominal pain or an abdominal mass. Malignant cysts occur in less than 3% of cases. It must be kept in mind in the differential diagnosis of obscure ascites. Surgery is the treatment of choice. Two cases of mesenteric cysts are presented who were treated successfully with surgical excision.