TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 1

Sayfa : 54-56

Makale PDF

Endoskopiyi zorlaştıran doğumsal bir anomali: Mide divertikülü A congenital anomaly causing diagnostic problem at endoscopy: Gastric diverticulum

Canan ALKIM1, Nihat AKBAYIR1, Levent ERDEM1, Müjdat BANKAOĞLU2, Gülden YENİCE2, Mehmet SÖKMEN1

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, Radyoloji Bölümü2, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Mide divertikülü, endoskopi

Keywords : Gastric diverticulum, endoscopy


ÖZET

Mide divertikülleri nadir görülür ve çoğunluğu kardiyanın yakınında yerleşir. Genellikle doğumsal ve asemptomatikdirler. Endoskopi veya radyografik inceleme sırasında rastlantısal olarak bulunurlar. Prepilorik divertiküller oldukça nadirdir ve genellikle edinseldir. Prepilorik bölgede yerleşmiş, endoskopide tanı konulmakta zorlanan doğumsal bir mide divertikülü olgusunu sunuyoruz.


ABSTRACT

Gastric diverticula are very rare and most are located near the cardia. They are generally congenital, asymptomatic and incidentally diagnosed at endoscopy or radiographic examination. Prepyloric diverticula are very rare and usually acquired. We present herein a patient with congenital prepyloric diverticulum causing a diagnostic problem at endoscopy.