TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 1

Sayfa : 57-59

Makale PDF

Radyoterapiye sekonder özofagus kanseri: 2 olgu sunumu Esophageal cancer secondary to radiotherapy: 2 patients

Adem GÜLER, Özgür KIRDÖK, Yüksel KARAKÖSE

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler : Meme kanseri, radyoterapi, özofagus kanseri

Keywords : Breast carcinoma, radiotherapy, esophageal carcinoma


ÖZET

Radyoterapi komplikasyonları yeni malignensiler şeklinde ortaya çıkabilir. Bu çalışmada radyoterapi sonrası özofagus karsinomu gelişen 2 olgu sunulmuştur. Yaşları 64 ve 60 olan iki kadın hasta kliniğimize yutma güçlüğü ve kilo kaybı nedeniyle başvurmuştur. Bu hastalara meme kanseri nedeniyle sırasıyla 13 ve 10 yıl önce mastektomi ve postoperatif radyoterapi uygulanmıştır. Tanısal çalışmalarla bu hastalarda skuamöz hücreli özofagus kanseri olduğu ortaya konmuştur. Mc Keown ve Threefield prosedürleri cerrahi tedavi olarak uygulanmıştır. Radyoterapiye sekonder özofagus malinitesi gelişmesi literatürde iyi bilinen konulardan biridir. Erken evre özofagus kanserinin prognozu iyi olduğundan toraks bölgesine radyoterapi uygulanan hastalar özofagus kanseri açısından yakı n kontrol programına alınmalıdır.


ABSTRACT

A complication of radiotherapy is the appearance of new malignancies. In this study, we document two patients with esophageal carcinoma after radiotherapy. Two women, 64 and 60 years old, presented to our department with dysphagia and weight loss. Both had undergone mastectomy and postoperative radiotherapy because of breast carcinoma 13 and 10 years ago, respectively. Diagnostic studies suggested esophageal carcinoma in these patients. Biopsies from the lesions were reported as squamous cell carcinoma. McKeown and Threefield procedures were applied for surgical treatment. Esophageal malignacy secondary to radiotherapy is one of the well-known subjects in literature. Because of the good prognosis in early stage esophageal cancer, patients with a history of radiotherapy to the chest should be monitored with a follow-up program for esophageal carcinoma risk.