TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 2

Sayfa : 71

Makale PDF

Özgün Görüntüler
ERCP’de pratik ipuçları - 1
Sfinkterotom yardımıyla kılavuz tel yönlendirme Spincterotom assisted guide wire direction

Erkan PARLAK, Hilmi ATASEVEN, Ömer YILMAZ, Ülkü DAĞLI, Burhan ŞAHİN

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara