TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 2

Sayfa : 117-120

Makale PDF

İntrahepatik kolestazla başvuran sekonder amiloidozlu Ailevi Akdeniz Ateşi olgusu A case of familial mediterranean fever with seconder amyloidosis and intrahepatic cholestasis signs

Cem ŞAHAN1, Kuddusi CENGİZ2

SSK Samsun Bölge Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği1, Samsun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı2, Samsun

Anahtar Kelimeler : Ailevi Akdeniz Ateşi, amiloidoz, intrahepatik kolestaz, karaciğer

Keywords : Familial Mediterranean fever, amyloidosis, intrahepatic cholestasis, liver


ÖZET

Ailevi Akdeniz Ateşi Akdeniz havzasında yaşayan popülasyonu etkileyen otozomal resesif bir hastalıktır. Ailevi Akdeniz Ateşi’nin en yaygın komplikasyonlarından biri amiloidozdur. Amiloid AA tipidir ve sekonder amiloidoza özgüdür. İntrahepatik kolestaz, hepatik amiloidoz ve Ailevi Akdeniz Ateşli bir olgu sunumu yapılmıştır. Bu hasta tanıdan 14 ay sonra renal tutulum nedeniyle ölmüştür.


ABSTRACT

Familial Mediterranean fever (FMF) is an autosomal recessive hereditary disease which primarily affects populations surrounding the Mediterranean basin. One of the most significant complications of FMF is amyloidosis. The amyloid is of the AA type, which is typical of secondary amyloidosis. We report a case of a 24-year-old male with intrahepatic cholestasis, hepatic amyloid and FMF. The patient died because of renal involvement after 14 months.