TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 2

Sayfa : 125-127

Makale PDF

Karaciğer lipomu: Olgu sunumu Hepatic lipoma: A case report

Selim AYDEMİR1, Oktay ERDEM2, Mustafa CÖMERT3, Zuhal ERDEM2, Hüseyin ENGİN4, Yücel ÜSTÜNDAĞ1

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Radyoloji Anabilim Dalı2, Genel Cerrahi Anabilim Dalı3, Medikal Onkoloji Bilim Dalı4, Zonguldak

Anahtar Kelimeler : Karaciğer lipomu, tanı

Keywords : Hepatic lipoma, diagnosis


ÖZET

Karaciğerde lipomatöz tümörler oldukça nadir görülen lezyonlardır. Bu lezyonların çoğunlukla asemptomatik olması nedeniyle genellikle radyolojik incelemelerde tesadüfen tanı almaktadırlar. Malign dejenerasyon riski olmaması, radyolojik görünümünün karakteristik olması nedeniyle perkütan biyopsi veya cerrahi gerekli değildir. Karın ağrısı şikayetleri ile başvuran ve yapılan ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografide karaciğerde 38x30 mm boyutunda hepatik lipom ile uyumlu lezyon saptanan 52 yaşındaki kadın hastayı sunduk.


ABSTRACT

Hepatic lipomas are extremely rare lesions. Because these lesions are asymptomatic, they are usually discovered incidentally. There is no risk of malignant degeneration, and because the imaging appearance of lipomas is characteristic, percutaneous biopsy or surgery is usually unnecessary. We present a 52-year-old woman with abdominal pain and hepatic mass (38x30 mm in diameter) compatible with lipoma on ultrasonography and computed tomography.