TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 2

Sayfa : 128-130

Makale PDF

Kolesistektomi sonrası oluşan Mirizzi sendromu olgusu A case of Mirizzi’s syndrome after cholecystectomy

Murat ASLAN, Yüksel ATEŞ, Mustafa GÜLŞEN, Sait BAĞCI, Güldem KİLCİLER, Zülfikar POLAT, Ahmet TÜZÜN, Necmettin KARAEREN, Kemal DAĞALP

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler : Mirizzi sendromu, kolesistektomi, sistik kanal, safra taşları

Keywords : Mirizzi’s syndrome, cholecystectomy, cystic duct, gallstones


ÖZET

Mirizzi sendromu, sistik kanal ya da safra kesesi boynuna impakte taşın, koledok kanalına dıştan basısı sonucu gelişir. Bu makalede, kolesistektomiden 6 yıl sonra gelişen ve tekrarlayan bir Mirizzi sendromu olgusu sunulmuştur. 48 yaşındaki erkek hastamız, ateş, bulantı, kusma ve sarılık yakınmaları ile kliniğimize müracaat etti. Biyokimyasal tetkiklerinde, kolestatik paternde karaciğer enzim yüksekliği saptandı. Yapılan ERCP’de, koledoğun geniş, sistik kanal güdüğünün uzun ve distal yerleşimli olduğu görüldü. Sistik kanalda bir adet dolma defekti mevcuttu. Endoskopik sfinkteromi yapılarak, balon yardımıyla sistik kanaldan taş ekstrakte edildi. İşlem sonrasında klinik ve laboratuvar bulguları hızlı bir şekilde normale döndü. 11 ay sonra, hastamızda aynı klinik ve laboratuvar bulguları tekrar ortaya çıktı. Yinelenen ERCP’de, sistik kanal güdüğünde taş görüldü ve endoskopik yöntemle çıkarıldı. 15 aylık takip süresince hasta stabil seyretti. Kolesistektomi sonrasında gelişen ekstrahepatik kolestaz tablosunda, uzun bırakılmış ve distal yerleşimli sistik kanal güdüğü bulunanlarda Mirizzi sendromu da tanılar arasında düşünülmelidir.


ABSTRACT

Mirizzi’s syndrome refers to common bile duct obstruction resulting from compression by a gallstone impacted in the cystic duct or neck of the gallbladder. Herein we report a 48-year-old man with Mirizzi’s syndrome presenting six years after cholecystectomy. The patient applied to our department with complaints of fever, vomiting and jaundice. Liver biochemical tests revealed enzyme elevations in cholestatic pattern. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) showed dilatation of the choledochus, and the remnant of the cystic duct was long and distally placed. There was a filling defect in the cystic duct. A stone was removed from the cystic duct via balloon extraction after endoscopic sphincterotomy. The clinical and laboratory findings returned to normal after the procedure. After 11 months, the cholestatic findings reappeared. A stone was detected and removed again in ERCP. The patient has been well at follow-up for 15 months. Mirizzi’s syndrome must be considered in cholecystectomized patients with long and distally placed cystic duct stump if extrahepatic cholestasis is present.