TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 2

Sayfa : 135-138

Makale PDF

Portal ven trombozunun nadir bir sebebi: Paroksismal nokturnal hemoglobinüri Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: Due to rarely seen cause portal vein thrombosis

Gönenç KOCABAY1, Çetin KARACA1, Kadir DEMİR1, Engin TÜRKMEN1, Betül TİRYAKİ2, Uğur ÇEVİKBAŞ3, Fatih BEŞIŞIK1, Yılmaz ÇAKALOĞLU1, Atilla ÖKTEN1

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilimdalı1, Radyodiagnostik Ana Bilimdalı2, Patoloji Ana Bilimdalı3, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Paroksismal nokturnal hemoglobinuri, portal ven trombozu

Keywords : Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, portal vein thrombosis


ÖZET

Portal ven trombozu, koagülopatiler, vaskülit veya miyeloproliferatif hastalıkların seyrinde görülen, ekstrahepatik presinüzoidal portal hipertansiyon nedenidir. Paroksismal nokturnal hemoglobinüri, daha çok hepatik venlerde tromboza neden olmakla birlikte, portal ven trombozunun nadir nedenleri arasındadır. Burada sebebi paroksismal nokturnal hemoglobinüri olan bir portal ven trombozu olgusu sunuldu.


ABSTRACT

Portal vein thrombosis, which is seen during coagulopathies, vasculitis or myeloproliferative diseases, causes extrahepatic presinusoidal portal hypertension. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria usually causes thrombosis in hepatic veins, but it also rarely causes portal vein thrombosis. A case of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria due to portal vein thrombosis is presented.