TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 3

Sayfa : 141-142

Makale PDF

Özgün Görüntüler
ERCP’de pratik ipuçları -2
Distale migre olmuş plastik stentin çıkartılması:
Önce içeri it, sonra çıkart Extraction of distally migrated plastic stent: First insert then extract

Erkan PARLAK, Bahattin ÇİÇEK, Bülent ÖDEMİŞ, Fatih AYDIN, Burhan ŞAHİN

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara