TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 3

Sayfa : 143-144

Makale PDF

Özgün Görüntüler
Klatskin tümörlü bir olguda ERCP işlemi sırasında nadir karşılaşılabilecek bir problem A rare problem during ERCP in patient with Klatskin tumour

Mehmet DURSUN, Şerif YILMAZ, Kadim BAYAN, Yekta TÜZÜN

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Diyarbakır