TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 3

Sayfa : 185-189

Makale PDF

Fasioliazis: Üç olgu sunumu Fascioliasis: Three case reports

Deniz NART1, Yeşim ERTAN1, Başak DOĞANAVŞARGİL1, Murat KILIÇ2, Metin KORKMAZ3, Gül YÜCE1, Funda YILMAZ1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD1, Genel Cerrahi ABD2, Parazitoloji ABD3, İzmir

Anahtar Kelimeler : Fasiola hepatika, trematod, karaciğer, kist

Keywords : Fasciola hepatica, trematode, liver, cyst


ÖZET

Fasioliazis, karaciğer paraziti olan Fasiola hepatika ile oluşan, daha çok koyun ve sığırların konak olduğu ve büyük ekonomik kayıplara yol açabilen önemli bir hayvan hastalığıdır. İnsanlar rastlantısal olarak, kistik organizmaları taşıyan pişmemiş su ürünlerini yemeleri ile konak olurlar. Bu makalede literatür ışığında gözden geçirilen her üç olgumuz fasioliazisin geniş klinik ve histopatolojik spektrumunu göstermektedir.


ABSTRACT

Fascioliasis is a zoonotic disease caused by the trematode Fasciola hepatica, a liver fluke. Its usual hosts are sheep and cattle, in which it causes a disease of economic importance. Humans are accidental hosts who become infected after eating uncooked aquatic plants on which encysted organisms are present.The three patients described here in a review of the literature demonstrate the broad clinical and histopathological spectrum of fascioliasis.