TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 3

Sayfa : 190-192

Makale PDF

Hemofagositik sendrom ve fulminan hepatit Hemophagocytic syndrome and fulminant hepatic failure

Osman Z. ŞAHİN1, Fatih TEKİN1, Zeki KARASU1, Deniz NART2, Yücel BATUR1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Anabilim Dalı2, İzmir

Anahtar Kelimeler : Hemofagositik sendrom, hemofagositoz, fulminan hepatit

Keywords : Hemophagocytic syndrome, hemophagocytosis, fulminant hepatic failure


ÖZET

Hemofagositik sendrom; makrofajların kan hücrelerini fagosite etmesiyle karakterize ve ateş, hepatosplenomegali, pansitopeni gibi bulgularla kendini gösteren klinik bir tablodur. Hemofagositik sendromun etyolojisinde başlıca enfeksiyonlar, hematolojik maliniteler ve bağ doku hastalı kları yer almaktadır. Bu yazıda hemofagositik sendrom ve fulminan hepatit birlikteliği gösteren bir olgu sunulmaktadır.


ABSTRACT

Hemophagocytic syndrome is a clinical manifestation of hemophagocytosis that is characterized by high fever, hepatosplenomegaly, and pancytopenia. Infections, hematological malignancies and connective tissue diseases are the main etiological factors of hemophagocytic syndrome. In this article, we present a case with fulminant hepatic failure associated with hemophagocytic syndrome.