TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 / 3

Sayfa : 205-207

Makale PDF

Mide adenokarsinomlu total situs inversus: Olgu sunumu Situs inversus totalis with adenocarcinoma of the stomach: Case report

Behlül BAYDAR, Fuat ATALAY, Ali Eba DEMİRBAĞ, Tahsin DALGIÇ, Necdet ÖZÇAY

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler : Situs inversus totalis, adenokarsinoma, mide

Keywords : Situs inversus totalis, adenocarcinoma, stomach


ÖZET

Situs inversus totalis nadir görülen bir konjenital anomalidir. Kırk yaşında bir erkek, hastanemize bulantı, kusma ve karın ağrısıyla başvurdu. Situs inversus totalis tanısı endoskopik olarak ve akciğer filmiyle konuldu. Burada, subtotal gastrektomi ve D2 lenf nodu diseksiyonuyla tedavi edilen mide adenokarsinomlu situs inversus totalis olgusunu sunduk. Nadir rastlanan bir olgu olması ve ayna görüntüsüne sahip bir karın anatomisinde ameliyat yapmak zor olduğundan bu olguyu bildirmeye değer bulduk.


ABSTRACT

Situs inversus totalis is a rare congenital anomaly. A 40-year-old man was admitted to our hospital with nausea, vomiting and abdominal pain. The diagnosis of situs inversus totalis was made endoscopically and with chest X-rays. Herein we report a case of situs inversus totalis with adenocarcinoma of the stomach, which was treated by subtotal gastrectomy and D2 lymph node dissection. We report this case as particularly noteworthy because of its rarity and due to the difficult nature of operation with a mirror-image abdomen anatomy.