TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 2

Sayfa : 81-82

Makale PDF

Özgün Görüntüler
Duodenumda meme sarkomu metastazı Breast sarcoma metastatic to the duodenum

Fatih TEKİN1, Murat SEZAK2, Nevin ORUÇ1, Ömer ÖZÜTEMİZ1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Anabilim Dalı2, İzmir