TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 2

Sayfa : 126-129

Makale PDF

Mide fundus mukozasında aktif hidrojen iyonlarının sekresyonu The secretion of active hydrogen ions in gastric fundic mucous membrane

Zeygam SÜLEYMANOV1, Ali HİDAYETOV1, İlgar HASANOV1, Ali ÖZDEN2, Burhan ŞAHİN3

Azerbaycan Tıp Üniversitesi1, Bakü
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Ankara
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği3, Ankara

Anahtar Kelimeler : Mide mukozası, hidrojen iyonları, sekresyon

Keywords : Stomach mucous membrane, hydrogen ions, secretion


ÖZET

Giriş ve amaç: Mide mukozasında aktif hidrojen iyonlarının lokalizas yonunu görüntüleme imkanı elde ettikten sonra pariyetal hücrelerin proton pompasını tam blokaja uğrattık ve histokimyasal yöntem kullanarak bu hücrelerin en sıkı yerleştigi fundus mukozasında asid sekresyonunu takip ettik. Gereç ve yöntem: Kilosu ve yaşı aynı olan köpeklere iki haftalı k bir sürede 4, 8 ve 12mg/kg dozda omeprazol verdik. Kontrol amacıyla kullanılan köpege ilaç vermedik ve aynı koşullarda besledik. Sonra hayvanların midesinin fundus, korpus ve antrumundan parçalar alarak histokimyasal yöntemle inceledik. Bulgular: Kontrol hayvanın mide mukozasının her yerinde ve mukozanın tüm katlarında aktif hidrojen iyonlarının olduğunu tasbit ettik. 4mg/kg dozdaki omeprazolun etkisinden bu iyonların konsantrasyonun azalmasını, 8mg/kg dozun etkisinden iyonların kesin azalmasını, 12mg/kg dozdaki ilacın etkisinden ise proton pompasının tam blokaja uğramış olduğunu, yani boyanmanın olmadığını izledik. Proton pompası tam blokaja uğratılmış hayvanın mide fundusundan alınmış mukoza örneklerinin bir kısmı ise kuru buz üzerinde dondurularak sonradan çözütülmüştü. Bu numunelerde mukozanın yüzeye yakın bölgelerinde boyanma olmadığı halde, mukozanın daha derin katlarında renglenme izlendi, yani aktif hidrojen iyonlarının diffüz şekilde ortaya çıktığı görüldü. Sonuç: Mide fundus mukozasında pariyetal hücreler mukozanın daha derin katlarında yaygın şekilde yerleşmişler. Burada salgılanan aktif hidrojen iyonları mukozaya aşağıdan yukarıya, yani lümene doğru, hem de diffüz şekilde yayılmaktadı rlar.


ABSTRACT

Background/aim: With imaging of active hydrogen ions in stomach mucous membrane we have blocked parietal cells proton pump and observed acid secretion in fundic mucous membrane. Materials and methods: Taking into consideration age and weight, dogs were given omeprazole in 4, 8 and 12 mg/kg dosages and were kept in the same conditions with control dogs. After 14 days, biopsies were taken from fundus, corpus and antrum and investigated by histochemical method. Results: In control dogs, the active hydrogen ions were present in entire specimens of gastric mucous membrane. In dogs administered a 4 mg/kg dosage of omeprazole, a decrease in the number of these ions was observed; in those administered an 8 mg/kg dosage, a further significant decrease was observed, and in those given a 12 mg/kg dosage, the proton pump was fully inhibited and no histochemical staining was seen. The specimens removed from the animals in which the proton pump was fully blocked were frozen twice and melted and also investigated. Diffuse staining was observed on those specimens where parietal cells were placed, but no staining was observed in the surface of the mucous which looks towards the gastric cavity. Conclusion: Parietal cells are located deep in stomach fundic mucous membrane. The transition of active hydrogen ions to the mucous membrane occurs from low side to upside by diffusion.