TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 2

Sayfa : 144-145

Makale PDF

UZMAN GÖRÜŞÜ
Behçet hastalığı ve Helikobakter pilori

Ahmet AYDIN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir