TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 3

Sayfa : 147-148

Makale PDF

Özgün Görüntüler
Özofagusta submukozal tümör Submucosal tumour of the esophagus

Reşat DABAK1, Oya UYGUR-BAYRAMİÇLİ2, Can DOLAPÇIOĞLU2, Orhan ŞAD3, Dilek YAVUZER4, Alpaslan MAYADAĞLI5

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği1, Gastroenteroloji2, Genel Cerrahi3, Patoloji4, Onkoloji5 Bölümleri, İstanbul