TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 3

Sayfa : 192-195

Makale PDF

Reversibl asite neden olan iskemik hepatit: Olgu sunumu Ischemic hepatitis as a cause of reversible ascites: Case report

Berçem AYÇİÇEK DOĞAN1, Ersan ÖZASLAN2, Sabiye AKBULUT2, Firdevs TOPAL2, Burçak KAYHAN2, Tankut KÖSEOĞLU2, Emin ALTIPARMAK2

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği1, Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara

Anahtar Kelimeler : İskemik hepatit, reversibl asit, anemi

Keywords : Ischemic hepatitis, reversible ascites, anemia


ÖZET

İskemik hepatit, dolaşım bozukluğuna bağlı hipotansif episodlar ve/veya primer karaciğer dokusu kanlanmasının azalmasına bağlı olarak gelişen klinik bir tablo olup, ciddi düzeyde hipertransaminazemi ile karekterizedir. Klinik prezentasyon genellikle non-spesifik ve akut seyirli olup, asit gelişimi nadirdir. 70 yaşında konjestif kalp yetmezliği tanısı olan erkek hasta halsizlik, efor dispnesi, bulantı ve karında şişkinlik yakınmaları ile başvurdu. Hipertransaminazemi ve asit saptanması üzerine yapılan incelemelerde, akut eroziv gastrit sonrası gelişen anemiye bağlı olarak, varolan kalp yetmezliği tablosunun dekompanse olduğu ve sonucunda iskemik hepatit geliştiği anlaşıldı. Konservatif tedavi ile klinik tablo ve laboratuvar bulguları düzeldi. Bu olgu dolayısıyla, iskemik hepatit etyopatogenezi ve klinik prezentasyonu tartışılmıştır. Klinik pratikte iskemik hepatitin, reverzibl asit oluşumuna yol açan nedenlerden biri olduğu unutulmamalı dır.


ABSTRACT

Ischemic hepatitis is a clinical entity which occurs due to hypotensive episodes and/or poor liver tissue perfusion and is characterized by marked transaminase elevations. Clinical presentation is usually in an acute and non-specific manner, while ascites is a rare finding. A 70-year-old male with congestive heart failure was admitted to the hospital with the complaints of fatigue, dyspnea on exertion, nausea and abdominal swelling. The investigations after the findings of hypertransaminasemia and ascites disclosed the diagnosis of ischemic hepatitis due to decompensated heart failure, which was a consequence of acute erosive gastritis-induced anemia. The clinical and laboratory features resolved promptly with conservative measures. Etiopathogenesis and clinical presentation of ischemic hepatitis are discussed with respect to the current case. In clinical practice, ischemic hepatitis should be kept in mind as a cause of reversible ascites.