TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 6 / 1

Sayfa : 1-2

Makale PDF

Özgün Görüntüler
Kısa özofaguslu bir olgu A case of short esophagus

Rukiye VARDAR, Erdal ÖZEN, Berna BAYRAKÇI, Serhat BOR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir