TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 6 / 1

Sayfa : 20-24

Makale PDF

Laparoskopik appendektomi açık girişimin güvenilir bir alternatifidir Laparoscopic appendectomy is a reliable alternative for open procedure

Hakan ERPEK, Nazmi SAYIM, Pars TUNÇYÜREK, Ahmet Ender DEMİRKIRAN, Hedef ÖZGÜN, Mehmet Hakan ÇEVİKEL

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın

Anahtar Kelimeler : Laparoskopik appendektomi, açık appendektomi

Keywords : Laparoscopic appendectomy, open appendectomy


ÖZET

Laparoskopik appendektomi güvenilirliğini kanıtlamış cerrahi tekniklerden biri haline gelmiştir. Ancak açık appendektomi ile kıyaslanabilen avantaj ve dezavantajlar barındırmaktadır. Gereç ve yöntem: Kliniğimizde laparoskopik ve açık yöntemle ameliyat edilmiş 91 akut apandisit olgusu retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Olguların 28’ine (%30.7) laparoskopik appendektomi, 63’üne (%69.3) açık appendektomi yapılmıştı. Laparoskopik olarak işleme başlanan 2 (%6.6) olguda perforasyon ve anatomik problemler nedeni ile açığa geçilmişti. Ameliyat süresi, hastanede kalış süresi ve komplikasyonlar açı- sından gruplar arasında fark yoktu (p>0.05). Her iki grupta da birer hastada intraabdominal apse gelişmişti. Sonuç: Laparoskopik appendektomi varsayılanın aksine postoperatif komplikasyon riskini arttırmamıştır. Her yönü ile açık appendektominin güvenilir bir alternatifidir.


ABSTRACT

Laparoscopic appendectomy has progressed to become a reliable surgical procedure in recent years. However, there are some pros and cons comparable with open appendectomy. Materials and methods: The results of 91 patients with acute appendicitis who were operated either with laparoscopic or open technique were retrospectively evaluated. Results: Laparoscopic appendectomy was performed in 28 (30.7%) patients, whereas 63 (69.3%) cases underwent open procedure. Two (6.6%) laparoscopic procedures were converted to open because of perforation and anatomical problems. The duration of operation, hospital stay, and rate of complications did not differ among groups (p>0.05). One patient in each group developed intraabdominal abscess. Conclusions: Laparoscopic appendectomy does not increase postoperative complications as previously speculated, and therefore is a reliable alternative for open appendectomy.