TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 6 / 1

Sayfa : 37-40

Makale PDF

İdiopatik pulmoner hemosiderozis ile çölyak hastalığı birlikteliği: Olgu sunumu The combination of idiopathic pulmonary hemosiderosis and celiac disease: Case report

Ahmet ERDİL1, Yüksel ATEŞ2, Kemalettin YILMAZ2, Önder ÖNGÜRÜ3, Deniz DOĞAN4, Kemal DAĞALP2

Diyarbakır Asker Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği1, Diyarbakır
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Patoloji Ana Bilim Dalı3, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı4, Ankara

Anahtar Kelimeler : İdiopatik pulmoner hemosiderosis, çölyak hastalığı

Keywords : Idiopathic pulmonary hemosiderosis, celiac disease


ÖZET

İdiopatik pulmoner hemosiderosis tekrarlayan alveolar hemoraji, hemoptizi ve demir eksikliği anemisi ile birlikte seyreden ve nedeni bilinmeyen nadir bir hastalıktır. Hastalık genellikle çocuklarda bulunmasına rağmen, seyrekte olsa erişkinlerde de tespit edilebilmektedir. İdiopatik pulmoner hemosiderosis ile çölyak hastalığının birlikte bulunması da oldukça seyrek görülen bir durumdur. Bu vakada derin anemi ve tekrarlayan hemoptizileri olan 21 yaşındaki bir erkek hastada idiopatik pulmoner hemosiderosis ile birlikte çölyak hastalığı birlikteliği tespit edildi. Hastaya glutensiz diyet verildikten 6 ay sonraki kontrolünde hemoptizisi düzelmişti. Altı ayın sonunda hemoglobini 13.4 g/dl’ye yükseldi ve anti-endomisyal antikor seviyeleri 63,204 IU/ml’ye geriledi.


ABSTRACT

Idiopathic pulmonary hemosiderosis is a rare disease of unknown etiology usually characterized by recurrent episodes of alveolar hemorrhage, hemoptysis and iron deficiency anemia. It occurs most frequently in children but rarely in adults. The combination of idiopathic pulmonary hemosiderosis and celiac disease is also extremely rare. A 21-year-old man with history of recurrent hemoptysis and anemia was diagnosed with the combination of idiopathic pulmonary hemosiderosis and celiac disease. The patient was started on a gluten-free diet and has had no recurrences of hemoptysis over 6 months’ follow-up. Hemoglobin at 6 months’ follow up was 13.4 g/dL, while antiendomysial antibody titers had declined to 63,204 IU/ml.