TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 6 / 1

Sayfa : 44-46

Makale PDF

Spontan umblikal ven rüptürüne bağlı hemoperitoneum Hemoperitoneum due to spontaneous rupture of the umblical vein

Mehmet BEKTAŞ, Selim KARAYALÇIN

Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler : Hemoperitoneum, umblikal ven rüptürü, siroz

Keywords : Hemoperitoneum, umbilical vein rupture, cirrhosis


ÖZET

Assitli hastalarda terapotik, tanısal yöntemler sonrası ve/veya travmaya bağlı spontan hemoperitoneum görülebilir. Portal hipertansiyonun bir komplikasyonu olarak intraabdominal varislerin spontan rüptürü nadir olup, mortalitesi yüksektir. Biz burada spontan umblikal ven rüptürüne sekonder hemoperitoneum gelişen bir erkek hastayı sunduk.


ABSTRACT

Patients with ascites can develop spontaneous hemoperitoneum after injury or as a complication of diagnostic or therapeutic techniques. Spontaneous rupture of intra-abdominal varices is a rare complication of portal hypertension and an infrequent cause of hemoperitoneum and carries high mortality. We present a case of spontaneous hemoperitoneum secondary to umbilical vein rupture in a male patient.