TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 6 / 2

Sayfa : 76-77

Makale PDF

Ülkemizdeki hepatit D virus genotipi Hepatitis D virus genotype in our country

Çetin KARACA1, Mürüvvet BOZACI2, Filiz AKYÜZ1, Kadir DEMİR1, Fatih BEŞIŞIK1, Yılmaz ÇAKALOĞLU1, Selim BADUR2, Atilla ÖKTEN1, Sabahattin KAYMAKOĞLU1

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı1, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı2, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Hepatit D virusu, genotip

Keywords : Hepatitis D virus, genotype


ÖZET

Bu çalışmanın amacı; hepatitis D virusu ile infekte kronik hepatitli hastalarda genotip tayini yapmaktır. Çalışma kapsamına 25 hasta alınmıştır. HDV-RNA Boom metodu, hepatitis D virusu genotip tayini ise RT-PCR ve RFLP metodu ile çalışılmıştır. 22 hastada genotip I saptanmıştır. 3 hastada genotip tayini yapılamamıştır. Sonuç olarak; ülkemizdeki hepatitis D virusu, genotip I’dir.


ABSTRACT

The aim of this study was to identify hepatitis D virus genotypes in our chronic hepatitis D patients. Twenty-five patients with hepatitis D virus infection were enrolled in this study. HDV-RNA was extracted from the serum by Boom methods. Hepatitis D virus genotype was determined by reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) and restriction fragment length polymorphism (RFLP) methods. Genotype I was found in 22 patients, and could not be determined in the remaining 3 patients. In conclusion, genotype I is the dominant hepatitis D virus genotype in our country.