TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 6 / 2

Sayfa : 78-81

Makale PDF

Benign özefageal hastalıklarda kendiliğinden genişleyen kaplı metal stent (SEMS) kullanımı Usage of self-expandable metallic stents (SEMS) in benign esophageal diseases

Halil ALIŞ1, Aliye SOYLU2, Mustafa KALAYCI1, Kemal DOLAY1, Hakan YİĞİTBAŞ1, Erşan AYGÜN1

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği1, İç Hastalıkları Kliniği2, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Benign özofagus hastalığı, metal stent

Keywords : Benign esophageal disease, metallic stent


ÖZET

Benign özofagus hastalıklarına bağlı fistüllerde kendiliğinden genişleyen kaplı metal stentlerin kullanımını 3 olguda değerlendirdik. Tüm olgulara çıkarılabilir stentler endoskopik olarak direkt görüş altı nda ve floroskopik kontrol yapılarak yerleştirildi. Olguların tümünde fistülün 2 hafta sonra kapanmış olduğu görüldü. Stentlerin 1 olguda endoskopik olarak çıkarılırken, diğer iki stent hasta genel durumu bozukluğu nedeniyle çıkarılmadı. Benign özofagus fistüllerinde metal stent kolay yerleştirilmeleri, erken dönemde çıkarılabilmeleri nedeniyle cerrahi girişime alternatif olarak seçilmiş vakalarda kullanılabilirler.


ABSTRACT

We used self-expandable metallic stents in benign disease-related fistulas of the esophagus and report our experience pertaining to three cases. All the cases were implanted with retrievable stents under direct endoscopic view and fluoroscopic control. The fistulas were closed within two weeks in all cases. While one of the stents was endoscopically retrieved, the other two were not taken out due to the adverse general condition of the patients. In benign esophageal fistulas, SEMS can be an alternative to surgical intervention because of their easiness of placement and the possibility of retrieval at an early stage.