TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 6 / 2

Sayfa : 86-89

Makale PDF

Gardner sendromu: Olgu sunumu Gardner’s syndrome: A case report

Berna BAYRAKÇI1, Erdal ÖZEN1, Ahmet SEVER2, A. Ömer ÖZÜTEMİZ1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Radyoloji Ana Bilim Dalı2, İzmir

Anahtar Kelimeler : Gardner sendromu, osteom, epidermoid kist, cerrahi tedavi

Keywords : Gardner’s syndrome, osteoma, epidermoid cyst, surgical treatment


ÖZET

Gardner sendromu polipozis koli, çok sayıda osteom ve cilt ve yumuşak dokuda mezenşimal tümör varlığı ile tanımlanmış otozomal dominant kalıtım gösteren bir hastalıktır ve nadir olarak görülür. Polipozis koli malign transformasyon için çok yüksek risk taşır. Bu nedenle erken tanı ve tedavisi önemlidir. Osteom kemik dokunun benign tümörüdür ve yavaş büyüme özelliğine sahiptir, üç veya daha fazla osteom saptandığında Gardner sendromu araştırılmalıdır. Cilt bulguları epidermoid kist, desmoid tümör ve diğer benign tümörleri içermektedir. Biz bu yazıda polipozis koli, osteom ve epidermoid kistleri saptanan Gardner sendromu tanılı 36 yaşındaki bir erkek olguyu sunuyoruz.


ABSTRACT

Gardner syndrome is a rare autosomal dominant disease characterized by the presence of colonic polyposis, osteomas and a multitude of soft tissue tumors. Colonic polyposis has a very high risk of undergoing malignant transformation; consequently, early identification and therapy of the disease are important. Osteoma is a benign neoplasm of bone tissue and it is characterized by slow continuous growth. A finding of three or more osteomas is investigated as Gardner syndrome. Cutaneous findings include epidermoid cyst, desmoid tumors, and other benign tumors. We present a case of a 36-yearold male patient with Gardner syndrome who presented with colonic polyposis, osteomas and epidermoid cysts.