TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 6 / 2

Sayfa : 94-96

Makale PDF

Morbid obezite tedavisinde intragastrik balon uygulaması sırasında meydana gelen balon rüptürü vakası A case of balloon rupture during insertion of an intragastric balloon for treatment of morbid obesity

Serhat BOR, İlker TURAN, Ömer ÖZÜTEMİZ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler : İntragastrik balon, rüptür

Keywords : Intragastric balloon, rupture


ÖZET

Morbid obezitenin tedavi seçenekleri diyet, eksersiz, davranış modifikasyonları, medikal tedavi ve bariatrik cerrahidir. Cerrahiye alternatif bir yaklaşım, sıvı ile doldurulmuş bir balonun mideye endoskopik yerleştirilmesi, böylece doluluk hissi oluşturarak gıda tüketiminin azaltılmasıdır. İntragastrik balon yerleştirilmesi ile ilişkili komplikasyonlar düşüktür. Önemli bir geç komplikasyonu balonun sönmesi ve/veya yer değiştirmesidir. Balonun migrasyonu akut intestinal obstrüksiyona sebep olabilir. Bu yazıda morbid obezite tedavisi için intragastrik balon yerleştirilmesi sırasında meydana gelen bir balon rüptürü vakası sunulmuştur. Ayrıca intragastrik balon yerleştirilmesi ve ilişkili komplikasyonlar gözden geçirilmiştir.


ABSTRACT

The therapeutic options for treatment of morbid obesity are diet, exercise, behavioral modifications, medical treatment and bariatric surgery. An alternative approach to surgery is the endoscopic placement in the stomach of balloons which are filled with liquid, providing a sensation of fullness that decreases food consumption. The rate of complications associated with the placement of intragastric balloons is low. A significant late complication is deflation and/or displacement of the balloon. The migration of the balloon can cause acute intestinal obstruction. In this report, we present a case of balloon rupture during insertion of an intragastric balloon for treatment of morbid obesity. Intragastric balloon placement and related complications are also reviewed.