TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 1 / 2

Sayfa : 112-115

Makale PDF

Tekrarlayan halotane anestezisi sonrasında gelişen karaciğer sirozu tablosu Development of cirrhosis due to recurrement anesthesia with halothane

Mehmet YILDIZ, Yusuf AYDIN, Nevzat ILIMAN, Yasemin ATEŞ, Funda CERAN, Gülşah ŞAŞAK

SSK Ankara Eğitim Hastanesi 2.Dahiliye Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler : Siroz, halotan.

Keywords : Cirrhosis, halothane.


ÖZET

Karaciğer sirozu değişik nedenlerle oluşan fibrozis, nodül oluşumu, karaciğerde hücre inflamasyonu ve nekrozu ile karakterize ilerleyici bir hastalıktır. Günümüzde bir çok neden sirotik proçesten sorumlu tutulmuştur. Bu nedenler sıklıkla enfeksiyoz (hepatit B, hepatit C), alkol, metabolik, genetik, kolestatik, immünolojik nedenler, ilaca bağlı ortaya çıkan kronik karaciğer hasarı ve kriptojenik siroz olarak sınıflandırılabilir. Bu olgumuzda tekraylayan anestetik maddeye (halotan) maruz kalınması sonucu ortaya çıkan bir siroz olgusu sunulacaktır.


ABSTRACT

Cirrhosis is characterized by fibrosis and nodule formation in the liver. It is a progressive disease that may have many causes, including infection, (hepatitis B and C), alcohol, metabolic, genetic, cholestatic, and immunologic factors. Cryptogenic cirrhosis we report an unusual case of cirrhosis due to an anesthetic agent (halothane).