TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 6 / 2

Sayfa : 100-104

Makale PDF

Safra taşı ileusu: Olgu sunumu Gallstone ileus: Case report

Behlül BAYDAR1, Selda YILDIZ2, İlter ÖZER1, Aslı ONAY2, Cüneyt KAYAALP1, Canbek SEVEN1

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği1, Radyodiagnostik Bölümü2, Ankara

Anahtar Kelimeler : Kolesistoenterik fistül, safra taşı ileusu, kolelitiyazis, barsak obstrüksiyonu

Keywords : Cholecystoenteric fistula, gallstone ileus, cholelithiasis, intestinal obstruction


ÖZET

Safra taşı ileusu, safra taşının nadir ve alışılmadık bir komplikasyonudur. Yetmiş yaşında erkek hasta kliniğimize karın ağrısı, şişkinlik ve kusma şikayetleriyle başvurdu. Anemnez ve tetkiklerinde safra taşı ileusu tespit edilen hastaya enterolitotomi yapıldı. Bu sunumda, girişimimiz ile literatürdeki uygun cerrahi işlemler ile ilgili bilgi verildi.


ABSTRACT

Gallstone ileus is a rare and peculiar complication of biliary stone. A 70-year-old male patient admitted to our clinic with abdominal pain, distension and vomiting. Gallstone ileus was diagnosed based on the history and laboratory analysis, and enterolithotomy was applied. In this report, our approach and appropriate surgical procedures in the literature are discussed.