TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 6 / 3

Sayfa : 105-106

Makale PDF

Solid tümöre bağlı sklerozan kolanjite benzeyen kolanjiyogram A cholangiogram mimics sclerozing cholangitis due to solid tumor

Selman ÇELEBİ1, Erkan PARLAK2, Hüseyin ATASEVEN1, Metin BAŞARANOĞLU1

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Konya1
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara2