TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 6 / 3

Sayfa : 161-163

Makale PDF

Sistemik Lupus Eritematosis ve Crohn hastalığı birlikteliği Concurrence of Systemic Lupus Erythematosis and Crohn?s Disease

Ertuğrul KAYAÇETİN1, Recep TUNÇ2

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Romatoloji Bilim Dalı2, Konya

Anahtar Kelimeler : Anahtar sözcükler: Crohn Hastalığı, Sistemik Lupus Eritematosis

Keywords : Key words: Crohn?s disease, Systemic Lupus Erythematosus


ÖZET

Crohn Hastalığı ve Sistemik Lupus Eritematosis kronik inflamatuar ve multisistemik hastalıklardır. Gastrointestinal sistem bulguları başta olmak üzere, bazı radyolojik, klinik ve laboratuar bulguları birbiriyle örtüşebilir. Her iki hastalığın birlikteliği oldukça nadirdir, 42 yaşında Sistemik Lupus Eritematosis ve Diabetes Mellitus nedeniyle takip edilirken son 6 yıldır Crohn hastalığı tanısı da alan bir vakayı takdim ettik.


ABSTRACT

Crohn?s disease and Systemic Lupus Erythematosus are multisystemic chronic inflammatory diseases. Mostly gastrointestinal system symptoms and sometimes radiological, clinical and laboratory findings may overlap. Concurrence of these diseases is very rare; thus, we present a 42-year-old female patient with the diagnosis of Crohn?s disease for the last six years while she was being followed for Systemic Lupus Erythematosus and diabetes mellitus.