TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 6 / 3

Sayfa : 167-169

Makale PDF

Catasi C, KryCatassi C, Kryszak D, Louis-Jacques O, Duerksen DR, Hill I, Crowe SE, Brown AR, Procaccini NJ, Wonderly BA, Hartley P, Moreci J, Bennett N, Horvath K, Burk M, Fasano A. Detection of Celiac disease in primary care: A multicenter case-finding study in North America. Am J Gastroenterol 2007; 102: 1454-60.

Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Erkan PARLAK2

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Zonguldak
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Ünitesi2, Ankara