TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 1

Sayfa : 1-2

Makale PDF

Özgün Görüntüler
İntestinal tüberkülozlu olgu A case of intestinal tuberculosis

Erdal ÖZEN, Berna BAYRAKÇI, Ahmet AYDIN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT