TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 1

Sayfa : 2-3

Makale PDF

Özgün Görüntüler
Portal hipertansiyon ile seyreden gastrik tümör Gastric tumour associated with portal hypertension

Aliye SOYLU1, Aydın ÇİLTAŞ2, Ömer ÖZDEMİR3

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, İç Hastalıkları Kliniği2, İstanbul
Bilson Görüntüleme Merkezi3, İstanbul

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT